Piriformissyndromet er som iskisas ikke en diagnose eller egentlig sygdom, men en betegnelse over afklemning af iskias nerven, hvor den løber forbi musklen. Piriformis er en bækkenmuskel som har sit udspring fra den nederste del af korsbenet og sit fæste på ydersiden af lårbenet. Musklens funktion er bl.a. at rotere hofteleddet udad, hvor den spiller en vigtig rolle ved både gang og løb.


Symptomer på piriformis syndromet ligner iskias smerter, men smerten har sit udspring fra selve balden og ikke ryggen.