Et triggerpunkt kan faktisk måles og beskrives som en lille knudeagtig sammentrækning i muskelvævet.


Triggerpunkt ligger begravet dybt i selve musklen og påvirker musklen ved på en gang at holde musklen spændt og svægge den. Disse meget stramme bånd af muskelfibre opretholder en konstant spænding i musklens tilhæftning og fremkalder derfor ofte en smerte i tilstødende led – en såkaldt reflex smerte /referred pain.


Desuden hæmmer denne konstante spænding kredsløbet, så der sker en ophobning af affaldsstoffer, som medfører mangel på ilt og næringsstoffer til musklen.


Når triggerpunkter behandles med massage, foregår det ved at lave et tryk direkte på det ømme punkt.


Trykket holdes ca. 20 sek, men der kan også laves flere kortere tryk. Denne behandling udløser blandt andet hormoner lokalt i musklen, som er med til at smertelindre og få musklen til at slappe af.